22 вересня 2013

Навчаємось на відмінно!                                                   СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ

                                         


     Словосполучення — одна із синтаксичних одиниць, що складається з двох або більшої кількості повнозначних слів. Слова у словосполученні пов'язані підрядним зв'язком: одне з них головне, інші — залежать від нього.
  За характером головного слова словосполучення поділяються на іменні (головне слово — іменник, прикметник, займенник або числівник: ввічливий хлопець, цікавий для всіх, кожен з нас, четвертий зліва), дієслівні (співати в хорі, загорілий на сонці, прислухаючись до порад) та прислівникові (набагато зручніше).
Словосполучення, до яких входять два самостійні слова, називаються непоширеними (гарна картина, дуже корисний, читати вголос).
  Поширене словосполучення об'єднує в собі більше двох самостійних слів (гарний день золотої осені, дуже корисний для здоров'я, читати вголос казку).
Словосполучення точніше і повніше, ніж окреме слово, називає предмети, дії, ознаки.    Порівняйте:
книжка — цікава книжка — дуже цікава книжка про польоти в космос;
читати — щодня читати газети.
   Словосполучення не виражає думки, не має інтонаційного оформлення. Воно, як і слово, служить матеріалом для побудови речень.
   Зв'язок між словами у словосполученні виражається за змістом і граматично (зелене листя, а не, скажімо, "зеленої" листя; розв'язати задачу, а не розв'язати "задач") або тільки за змістом (наполегливо працювати). Тільки за змістом пов'язуються з головним ті залежні слова, що не мають здатності змінюватись (прислівники і дієприслівники), а також неозначена форма дієслова.
   Не належать до словосполучень однорідні члени речення, сполучення самостійного і службового слова (перед концертом, проти вітру, тільки недавно), складені форми частин мови (більш, виразний, будуть розповідати), а також підмет і присудок як граматична основа речення (Діти бавляться; Фільм прекрасний).
   Послідовність розбору словосполучення
1.      Речення з аналізованим словосполученням.
2.      Вказати головне і залежне слово (поставити питання).
3.      Вказати спосіб поєднання залежного слова з головним.
4.      Визначити вид словосполучення за головним словом.
5.      Накреслити схему будови словосполучення.

                         


        І. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

                                            І варіант

1. Укажіть рядок, у якому сполучення слів є словосполученнями:
а) захоплююся літературою, малювати фарбами, книги і зошити, добре відомий;
б) улюблне заняття, свіжі овочі, попри негаразди, він допоміг;
в) нехай слухає, утричі вищий, підметена підлога, згадати про зустріч;
г) зелена трава, запропонувати співпрацю, влучно підмітити, учнівський зошит;
ґ) едельвейси захоплюють, попросити про допомогу, за вікном, щиро дякувати.

2. Завершіть подане твердження. 
Складним  словосполученням називається...
а) поєднання незалежних одне від одного слів за допомогою сполучників;
б) поєднання повнозначних частин мови і неповнозначних;
в) поєднання більше двох повнозначних слів;
г) поєднання двох слів;
ґ) сполучення, що є складеними формами слів.

3.Завершіть подане твердження. 
Прислівниковим  називається словосполучення, в якому…
а) залежне слово є іменником;
б) головне слово є дієприкметником;
в) головне слово є іменною частиною мови;
г) іменник стоїть перед іншими словами;
ґ) головне слово є прислівником.

4. Визначте рядок, у якому всі словосполучення відносяться до одного типу зв’язку між головним і залежним словом:
а) виконати завдання, широкий степ, спати допізна, уважний учень;
б) сидіти за столом, облік активів, перший у ряду, кришталева ваза;
в) подякувати за привітання, погодити разом, викуваний із чавуну, діставши з полиці;
г) клацати зубами, розкішне волосся, масивне підґрунтя, одягатися швидко;
ґ) буркотіти під ніс, пригода на ковзанці, металевий стержень, долучитися до справи.

5. Укажіть рядок, в якому всі словосполучення є дієслівними:

а) наказ відступати, приготуватися до від’їзду, надрукувати статтю, повернутися вчасно;
б) приємно згадати, виконати вчасно, подякувавши матері, надіслано поштою;
в) запропонувавши допомогу, прагнучи визнання, бажання допомогти, античний вислів;
г) почервонілий від морозу, заходитися прибирати, визнати справедливим, блідий від жаху;
ґ) поновити знання, оприлюднити рішення, рішення про допомогу, дуже дотепно.

6. Визначте рядок, в якому всі словосполучення побудовані правильно:

а) цікаві заходи, завдання з біології, ходити  лісом, опанувати мову;
б) по вашому проханню, пропустити через хворобу, дякувати вам, піти за лікарем;
в) говорити на українській мові, відкрити вікно, підписка газет, здати екзамени;
г) приймати участь, відповісти вірно, слідуючий раз, записати адрес;
ґ) писати по правилам, працювати круглодобово, порадитися зі старшими, сподіватися на розуміння.

                       ІІ. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей

1. Укажіть рядки, в яких правильно визначені ознаки словосполучення:
а) словосполучення є самостійною одиницею спілкування;
б) словосполучення вживається для називання предметів, їхніх ознак, дій;
в) словосполучення є будівельним матеріалом для речення;
г) словосполучення є будівельним матеріалом для тексту;
ґ)  слова у словосполученні пов’язані за змістом;
д) словосполучення має інтонаційну завершеність.

2. Укажіть рядки, в яких поєднання слів не становлять словосполучення:
а) осінній краєвид, хімія і біологія, красою зачарований;
б) захоплюватися природою, мальовнича картина, хтось із нас;
в) охоплений радістю, безмежно щасливий, сто етюдів;
г) подякувати гідові, оволодіти вміннями, багато людей;
ґ) едельвейс і рута, мама радіє, через каміння;
д) бити байдики, ревма ревіти, тверда група.

3.Визначте рядки із словосполученнями, однаковими за морфологічним вираженням головного слова:
а) трудитися без утоми, засліплений сонцем, шум річки;
б) по-юнацьки щирий, душа хлібороба, заведено до класу;
в) щось рідне, почуття гідності, місити тісто;
г) більше року, вище гір, недалеко від галявини;
ґ) вчора вранці, назад у минуле, сьогодні опівночі;
д) знизу вверх, незвично важко, навіки разом.


                         ІІІ. Тестові завдання на встановлення відповідності

                 До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою
1. Установіть відповідність між словосполученням та його характеристикою.

1) Довго простояти на морозі;     
2) військове звання;                      
3) муляти очі;
4) дуби проростали;
5) прибирати в кімнаті. 
А) Фразеологізм;
Б) головне слово стоїть перед залежним;
В) головне слово стоїть після залежного;
Г) поширене словосполучення;
Ґ) граматична основа;
Д) поєднання слів сурядним зв’язком.

2. Установіть відповідність між словосполученнями та їх видом за морфологічним вираженням головного слова.

1) Засміявся весело;
2) набагато менше;
3) дехто з товариства;
4) мокрий від роси;
5) житній колосок.   
А) Іменникові;
Б) дієслівні;
В) прикметникові;
Г) числівникові;
Ґ) прислівникові;
Д) займенникові.


3. Установіть відповідність між словосполученням та його характеристикою.

1) Старт космічної ракети;     
2) віч-на-віч з романтикою;    
3) титанічна постать;             
4) жити вкупі;                       
5) троє нас.    
А) Просте, керування, числівникове;
Б) просте, узгодження, іменникове;
В) складне, керування, узгодження, іменникове;
Г) складне, прилягання, прислівникове;
Ґ) просте, керування, прислівникове;
Д) просте, прилягання, дієслівне.

                                                                                 Словосполучення

                 І. Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді

                                                       ІІ варіант

1. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення однакові за будовою:
а) показувати по телевізору, новини кіно, довго читати книгу, поспішати на виставу;
б) милуватися весняним садом, забути про втому, знайти у шафі, зібратись за хвилину;
в) перевірені мною відомості, зупинка на вимогу, ліки проти застуди, покласти в портфель;
г) заспівати нову пісню, приміряючи сіре пальто, працювавши понад норму, підійти до свого під’їзду;
ґ) моя перша вчителька, усім відомий факт, дуже привітна людина, колись написані рядки.

2. Визначте рядок словосполучень, в яких головні слова стоять перед залежними:

а) солодкі яблука, молоді дерева, молодший за брата, будь-хто з вас;
б) вивчити напам’ять, залишивши спогади, охайніший за інших,  жвавий і веселий;
в) дозволити розпочати, піти до парку, обережно поклав, новіший від решти;
г) захоплений казкою, вірити в диво, схожий на батька, відомий усім;
ґ) зоряне небо, рум’яні щічки, тричі повторити, звеселити піснею.

3. Завершіть подане твердження. 
Іменним називається словосполучення, в якому…
а) залежне слово є іменником;
б) головне слово є дієприкметником;
в) головне слово є іменною частиною мови;
г) іменник стоїть перед іншими словами;
ґ) головне слово є прислівником.

4. Визначте рядок, у якому всі словосполучення відносяться до одного типу зв’язку між головним і залежним словом:
а) цікаве завдання, рідний край, слухати уважно, особливий день;
б) відпочивати після обіду, обіцянка мами, другий від мене, дощ і сніг;
в) погодити з батьками, відчинити двері, скосивши луг, слухатиму уважно;
г) ревма ревіти, розкішний одяг, відкрита душа, одягатися швидко;
ґ) гарячий чай, пригода на узліссі, писати як-небудь, дехто з присутніх.

5.У якому рядку усі словосполучення є прислівниковими?
а) Старанно малювати, красується вгорі, замислитись над книгою, ухопивши кільце;
б) задивлений на небо, борсатись у воді, купити вчора, шапка набакир;
в) складена форма, катастрофічно мало, запущений у небо, стиха говорити;
г) вельми ненадійно, занадто мало, дуже повільно, повільніше від мене;
ґ) вулиця ліворуч, зробити поспіхом, піклуватися про менших, будинок навпроти.

6. Визначте рядок, в якому всі словосполучення побудовані правильно:

а) сильний дощ, о восьмій годині, ходити  лісами, важливі міроприємства;
б) сподіватися на розуміння, план заходів, брати участь, зітерти з дошки;
в) спілкуаватися на рідній мові, приймати участь, підписка газет, здати екзамени;
г) відкрити вікно, відійти у небуття, слідуючий раз, записати адрес;
ґ) урок по плану, перевірити вчасно, дякувати вам, піти за водою.

                       ІІ. Тестові завдання з вибором кількох правильних відповідей


1. Визначте правильні твердження:
а) непоширені словосполучення утворені поєднанням двох повнозначних слів;
б) керування − це тип зв’язку між словами, що поєднані за допомогою сполучників;
в) головне слово у словосполученні може виражатися будь-якою частиною мови;
г) узгодження – це тип зв’язку між словами, при якому залежне слово вживається в тому самому роді, числі й відмінку, що й головне;
ґ) прилягання − це тип зв’язку між словами, при якому залежне слово є змінним;
д) залежне слово у словосполученні не може стояти перед або після головного.

2. Визначте рядки із словосполученнями, в яких залежні слова стоять перед головними:
а) дуже суттєво, приємно згадати, щедро нагороджений;
б) хвалитися успіхами, золота нива, вірний товариш;
в) завітати до сусіда, радіти з перемоги, цікавіший від усіх;
г) третій урок, дзвінко сміятися, надзвичайно красиво;
ґ) моє завдання, щедро пригостити, достатньо насичений;
д) грамотно написано, промовити на вухо, галасливіший від інших.

3.Визначте іменні (займенникові) словосполучення за морфологічним вираженням головного слова:
а) манера поведінки, наші негаразди, моє село;
б) ми з учителькою, дехто з інженерів, кожен з вас;
в) дещо з фактів, ніякий серед родичів, щось загадкове;
г) вірний слову, усіляке начиння, ця вуличка;
ґ) один з кращих, дехто з сучасників, вся родина;
д) я з подругою, хтось із семи, кожна із сімейства.

                                     ІІІ. Тестові завдання на встановлення відповідності

                 До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою

1. Установіть відповідність між словосполученням та його характеристикою.

1) Брат і сестра;     
2) дамоклів меч;                      
3) осінь прилинула;
4) щасливий випадок;
5) люблю музику.  
А) Фразеологізм;
Б) головне слово стоїть перед залежним;
В) головне слово стоїть після залежного;
Г) поширене словосполучення;
Ґ) граматична основа;
Д) поєднання слів сурядним зв’язком.


2. Установіть відповідність між словосполученнями та їх видом за морфологічним вираженням головного слова.

1) Хтось із нас;
2) золотокоса осінь;
3) слухаю уважно;
4) червоний від сорому;
5) троє з шести.   
А) Іменникові;
Б) дієслівні;
В) прикметникові;
Г) числівникові;
Ґ) прислівникові;
Д) займенникові.


3. Установіть відповідність між словосполученням та його характеристикою.

1) Надія на краще;          
2) міцно забити дошку;          
3) квіти шани ветеранам;         
4) радий зустрічі;         
5) поновлюваний щодня.    
А) Просте, керування, прикметникове;
Б) складне, керування, іменникове;
В) просте, прилягання, дієслівне;
Г) просте, керування, іменникове,
Ґ) просте, узгодження, займенникове;
Д) складне, керування, прилягання, дієслівне.


Відповіді
І варіант
І. 1.г, 2.в, 3.ґ, 4.в, 5.б, 6.б.
ІІ. 1.б, в, ґ;  2.а, ґ, д;  3. г, ґ, д.
ІІІ.1)1.Г, 2.В, 3.А, 4.Ґ, 5.Б.   2)1.Б, 2.Ґ, 3.Д, 4.В, 5.А.   3)1.В, 2.Ґ, 3.Б, 4.Д, 5.А.
ІІ варіант
І. 1.ґ, 2.ґ, 3.в, 4.в, 5.г, 6.б.
ІІ. 1.ба, г, д;  2.а, г, ґ;  3. б, в, д.
ІІІ.1)1.Д, 2.А, 3. Ґ, 4.В, 5.Б.   2)1.Д, 2.А, 3.Б, 4.В, 5.Г.   3)1.Г, 2.Д, 3.Б, 4.А, 5.В.                                                        
РЕЧЕННЯ

                                    
                                            


    Речення — синтаксична одиниця, що виражає думку про реальні, бажані, можливі явища дійсності, відзначається смисловою та інтонаційною завершеністю. Характерною особливістю речення є наявність у ньому граматичної основи — одного або двох головних членів.
Речення класифікується за різними ознаками.
1.      За метою вживання речення бувають:
1.   Розповідні: Цього року сніг випав аж наприкінці грудня;
2.  Питальні: Чому ми так бездумно тягнемося до чужого? (Із газети).
3.    Спонукальні: Сміливо ж, браття, до праці ставайте!(Грінченко).
2.      За емоційністю висловлювання:
1.     Неокличні: Мені дуже подобається рання осінь.
2.     Окличні: Яка чудова пора – рання осінь!
3.      За кількістю граматичних основ:
1. Прості (з однією граматичною основою): Прийшла тепла осінь (Із журналу).
2.  Складні (Із двома або більшою кількістю граматичних основ): Цідять морок маленькі вікнахмуряться вогкі куткигнітить низька стеля, і плаче зажурене серце (Коцюбинський).
4.      За характером граматичної основи:
1. Двоскладні (з підметом і присудком): Максим здивовано зупинився (В. Кучер).
2.  Односкладні (з одним головним членом): Літо. Світає вже о третій годині.
5.      За наявністю другорядних членів:
1.  Непоширені (без другорядних членів): Шумлять доші. Вечір. Гримить.
2.     Поширені (із другорядними членами): Ідуть холодні дощі. Зимовий вечір. На заході безперестанно гримить.


Щоб дізнатися про односкладне речення, перейдіть за посиланням: