07 лютого 2014

Кросворд "Складне речення"

   

 
1. Речення, в яких прості речення з'єднуються за допомогою інтонації та сполучників чи сполучних слів.
2. Складне речення, частини якого рівноправні за змістом і пов'язані сурядним зв'язком за допомогою сполучників сурядності.
3. Речення, що складається з трьох і більше предикативних частин.
4. Складне речення, частини якого нерівноправні за змістом та граматично і поєднані сполучником підрядності або сполучним словом.
5. Речення, що складається з двох предикативних частин.
6. Речення, частини якого пов'язуються без сполучників чи сполучних слів, а лише інтонаційно.
7. Складне речення ускладненої будови.

                             Склала учениця 11-Б класу Шорохова Наталія