27 березня 2014

Виключення чи виняток?

Іменник виключення вжиається у значенні "відхилення від чогось, виняток". 
Похідний віддієслівний іменник виключення має виразні значення, пов’язані з дієсловом виключати, а саме: виключення двигунів; виключення з інституту; а також із дієсловом виключатися, тобто не сприймати чогось, пор.: виключення слуху, виключення свідомості. Вживання слова виключення в цих значеннях цілком правомірне і відповідає літературній нормі. Проте іноді його помилково вживають у значенні виняток. Замість правильного без винятку, за винятком можна почути й прочитати без виключення, за виключенням. Наприклад: «На суботник прийшли всі, без виключення», «Усі присутні, за виключенням хіба одного
Смолярчука, до дрібниць пам’ятають цю історію»; «Всі механізми, без виключення, працюють добре». Таке вживання іменника виключення помилкове. Адже йдеться не про те, що когось усунули, звільнили від чогось чи припинили дію механізмів, а про виняток, відхилення, яким хтось виявився або щось виявилося.
  Іноді недоречне вживання цього слова в такому значенні може призвести до затемнення змісту речення. Почувши фразу «Всі механізми, без виключення, працюють добре», можна зробити висновок, що коли механізмів не виключають, тобто не переривають їхню роботу, то вони працюють добре. Але ж тут підкреслюється те, що всі механізми працюють добре, жоден не простоює. Отже, єдино правильним у таких випадках є вживання слова виняток: без винятку, за винятком: «На суботник прийшли всі, без винятку»; «Усі присутні, за винятком хіба одного Смолярчука, до дрібниць пам’ятають цю історію»; «Всі механізми, без винятку, працюють добре». 

Немає коментарів:

Дописати коментар