02 серпня 2014

Правила ведення діалогу

Правила для того, хто говорить:

• доброзичливість, повага до партнера, з яким спілкуєтесь;
• ввічливість, відсутність категоричності;
• скромність у самооцінках, ненав'язливість;
• орієнтація на партнера, створення для нього психологічного комфорту;
• постійне стимулювання зацікавленості партнера до проблем спілкування;
• логічність у викладі своїх поглядів та пропозицій;
• підтримка уваги партнера, стимулювання його активності в сприйнятті;
• вибір такого стилю розмови, який був би сприятливим не тільки для ситуації спілкування, а й для сприйняття партнером.
• враховувати дистанцію в спілкуванні, систему жестикуляції і міміки тощо.

Правила для тих, хто слухає:

• не шкодувати часу для того, щоб вислухати партнера;
• терпимо й шанобливо ставитись до того, хто говорить;
• не перебивати партнера, вислухати його до кінця;
• дати партнерові виявити себе в спілкуванні, стимулювати його активність;
• використовувати мовні, жестові, мімічні засоби емоційно-психологічної підтримки того, хто говорить.
Дотримання запропонованих правил сприятиме безконфліктному спілкуванню.
Філософ-стоїк Епіктет пояснював, що під час розмови треба більше слухати, ніж говорити: "Недарма Бог дав нам один язик і два вуха". Уміння слухати має першочергове значення для людського спілкування. За статистичними підрахунками, час, який ми витрачаємо для контактів на роботі і вдома, розподіляється таким чином: 9 % — пишемо, 16 % — читаємо, 30 % — розмовляємо і 45 % — слухаємо (точніше, повинні слухати). Слухати — це не просто мовчати, це вміти зосередити й утримувати увагу на предметі розмови протягом усієї розмови.
Досвідчені, тактовні люди кажуть, що треба вміти мовчати взагалі про все, що має значення лише для тебе. Тому, за словами Цицерона, "Не слід заволодівати розмовою, як вотчиною, з якої маєш право вижити іншого. Навпаки, потрібно намагатися, щоб кожний мав у розмові свою чергу".

Поради:

 Говоріть по суті й красиво.
• Говоріть лише тоді, коли є про що сказати.
• Говоріть коротко й точно.
• Говоріть, щоб вас чули.
• Не вживайте незрозумілих слів.
• Говоріть так, щоб вас цікаво було слухати.
• Менше жестикулюйте.
• Не читайте мораль у процесі діалогу.
• Прагніть тримати себе впевнено навіть у складній ситуації.
• Не піддавайтесь емоціям.
• Прагніть постійно контактувати з аудиторією чи опонентом.
Добре підготуйтесь до свого виступу.
@    Прочитайте все, що можна знайти з проблеми, яка обговорюватиметься.
@    Заздалегідь сформулюйте свою точку зору, добре аргументуйте власну позицію.
@    Подумайте, що може Ваш співбесідник заперечити.
@    Уважно вислухайте свого опонента.
@    Посміхайтеся!
@    Спробуйте зрозуміти, що він хоче Вам сказати.
@    Не соромтеся перепитати, якщо чогось не зрозуміли.
@    Пам’ятайте, що Ваша точка зору не є єдино можливою.
@    Подумай, чи можна в цій ситуації знайти компроміс.
@    Якщо Ви не можете знайти переконливих аргументів — запитайте в свого опонента, що він сам думає з цієї проблеми.
@    Не ображайте свого опонента: він має право на власну точку зору.
@    Додержуйтесь “правила мікрофону”: тільки той, хто тримає його в руках, має право висловлюватися.
@    В інтерактивному діалозі ніколи не буває одного переможця! Якщо Ви змусили свого суперника погодитись із вашою точкою зору − ВАМ ПРОСТО НЕ БУДЕ З КИМ ВЕСТИ ДІАЛОГ!
@   Шукайте спільні думки з своїм опонентом, а не те, що вас розділяє.

Немає коментарів:

Опублікувати коментар