29 листопада 2014

Тематичний словничок синонімів

Стежка до школи

1. Закінчення (доведення до останньої стадії якоїсь дії, справи) — завершення, скінчення, довершення, вивершення.
2. Залежний (який перебуває під чиєюсь владою) — підпорядкований, підрядний, підвідомчий, підвладний, підневільний.

3. Хвилювання (стан нервового збудження, напруженості) — збентеження, зрушення, неспокій, збудження.
4. Занедбаний (позбавлений догляду) — запущений, занехаяний, зачуханий.
5. Веселити (викликати веселий настрій у когось) — звеселяти, розвеселити, забавляти, розважати, потішати.
6. Виховувати (прищеплювати комусь певні знання, навчати когось правил культури поведінки) — вирощувати, плекати, ростити, формувати, виколихувати, виколисувати.
7. Незабутній (якого не можна забути через його важливість, значущість) — пам’ятний, пам’ятковий, вічний, невгасимий.
8. Швидко (з великою швидкістю) — стрімливо, бистро, хутко, мерщій.
9. Бажати (висловлювати комусь побажання чого-небудь, мати якісь побажання стосовно когось) — зичити, жадати, побажати, пожадати.
10. Урок (навч. робота, яка дається учневі для підготовки до наступного заняття) — завдання, завданок.

Вересень — рум’янець року

1. Поривчастий (про вітер) — поривний, поривистий, рвучкий, шквальний.
2. Осушувати (робити сухим, позбавляти вологості ґрунт) — дренувати, осушати, осушити.
3. Зграя (група птахів, що тримаються разом) — табун, стадо, череда, стая.
4. Зоряний (про небо, вкрите зорями) — зірний, зорянистий, зірчастий, зорний.
5. Калюжа (заглибина в ґрунті, наповнена водою) — барліга, баюра.
6. Блакить (блакитний колір) — бірюза, блакить, голубінь, синява.
7. Жовтіти (ставати жовтим, з жовтуватим відтінком) — жовкнути, прижовкати, золотитися, золотіти, жовтішати.
8. Вітер (рух повітря в горизонтальному напрямі) — вітровій, вітрило, легіт, бриз, суховій, павітер.
9. Небо (видимий над поверхнею землі повітряний простір у формі купола) — небозвід, небокрай, небосхил, небовид.
10. Цвісти (про квіти) — розкриватися, розпускатися, квітнути, процвітати, квітувати, красуватися.

Хто не вчивсь, не буде знати

1. Освіта (рівень знань, здобутих у процесі навчання) — освідченість, грамота, просвіта.
2. Значення (слова, виразу) — смисл, зміст, розуміння, суть.
3. Мова (здатність людини говорити; система звукових і словесно-грам. засобів і є знаряддям спілкування людей) — язик, річ, слово, глагол.
4. Заголовок (назва будь-якого твору, видання, його частини) — наголовок, оглав, шапка.
5. Вислів (сполучення слів, що виражає закінчену думку) — вираз, зворот, фраза.
6. Відповідати (говорить у відповідь на чиєсь запитання) — відказувати, відмовляти, повідати, відрізувати.
7. Відповідь (усне, письмове повідомлення, пояснення з приводу чийогось запитання) — відвіт, відповіт, відмова, відпис.
8. Вивчити (прочитуючи що-небудь, намагатися запам’ятати) — влучувати, завчати, вчити, зубрити, визубрювати.
9. Повторювати (говорити, писати щось знову, ще раз те ж саме) переказувати, проказувати, товкти, торочити, переспівувати.
10. Повчальний (який містить у собі повчання) напутній, напутливий, наставницький, учительський.

Лики природи: жовтень

1. Набухнути (насичуючись вологою, збільшитись в об’ємі, про насіння, бруньки дерев) — набрякнути, розбухнути, набуговіти, набубнявіти.
2. Настати (про час, пору року — розпочатись) — наступити, прийти, постати, стати.
3. Погода (стан атмосфери в даному місці, в даний час) — година, погодка.
4. Злива — хлющ, ливень, злива, дощ.
5. Багряний (густо-червоний, з фіолетовим відтінком) — багровий, пурпурний, пурпуровий.
6. Хмара (скупчення краплин води, кристаликів льоду та їхньої суміші, зависле в повітрі) — хмаровиння, хмарина, облок, туча.
7. Хмуритися (про день, небо — ставати хмарним) — хмаритися, хмарніти, нахмурюватися, насуплюватися.
8. Смуток (невеселий, важкий настрій, спричинений невдачею) — туга, печаль, журба, зажура, сум.
9. Прохолода (легкий холод у повітрі) — охолода, свіжість, холодок, остуда.
10. Процвітати (успішно розвиватися у сприятливих умовах) — розквітати, розцвітати, цвісти, квітнути, квітувати, проквітати.

Бути господарем на землі

1. Згарище (місце, де була пожежа, те, що лишилося після пожежі) — пожарище, попелище, пожарина, погар, згар.
2. Густий (про туман, дим, який склад. з краплинок) — щільний, непроглядний, купчастий.
3. Вогнище (купа дров та ін., що горить) багаття, вогонь, огнище, вогнисько.
4. Ліс (велика площа землі, заросла деревами й кущами) — бір, гай, перелісок, переліс, приліс, діброва.
5. Лісник (лісовий сторож) — лісовик, побережник, гайник.
6. Полум’я — полуміння, вогонь.
7. Пожежа (полум’я, яке охоплює і знищує щось) — пожар, пожога, червоний півень, пожежище.
8. Околиця (місцевість, що прилягає до чого-не-будь, оточує щось) — округа, округ, кружина, окіл, околія.
9. Галявина (вільне від дерев місце в лісі, в парку) — поляна, пролісок, прогалина.
10. Щілина (щільний отвір у чомусь) — прощілина, шпарина, шпара, шпарка.

Одне дерево посадив — недарма прожив

1. Життя (стан живого організму — людини, рослини) — існування, буття, дні, житіє, прожиток.
2. Жити (вести життя в якийсь спосіб) — проживати, проводити, вікувати, пробувати.
3. Відпочинок (відновлення сил після втоми) — спочинок, відпочин, спочин.
4. Дерево — деревина, древо.
5. Річка (водний потік) — ріка, фугівка.
6. Рости (про тварину, рослину — збільш. в результаті життєвого процесу) — виростати, зростати, підростати, підійматися, витягуватися.
7. Садиба (ділянка землі, зайнята городом) — двір, дворище, оселя, обійстя, осередок.
8. Калюжниця (трав’яниста рослина) — калюжник, куросліп.
9. Квітник (ділянка землі, на якій вирощують квіти) — зільник, квіточник, клумба.
10. Квітчастий (укритий квітами) — квітистий, квітучий, квітний, барвистий, пишномовний (рідше).

Кожне дерево має право на життя

1. Важкий (здійснення, подолання, проведення, що потребує великих зусиль) — тяжкий, трудний, нелегкий, складний, сутужний.
2. Волоть (дрібні колоски) — волот, китиця, мітелка.
3. Ліс (велика площа землі, заросла деревами) — бір, гай, переліс, діброва.
4. Кудлатий (з поплутаним волоссям, вовною — про людину, тварину) — кошлатий, бахматий, косматий.
5. Гілочка (відросток), пагін дерева, куща) — гілка, галузина, вітка, віть.
6. Беззахисний (який немає захисту) — безборонний, незахищений.
7. Зелень (зелені рослини — дерева, кущі) — зілля, зело, зелення, клечання.
8. Землевласник (особа, яка володіє землею) — феодал, магнат, аграрій.
9. Повітря — атмосфера, дух.
10. Стебло (осн. частина трав’янистої рослини) — стеблина, бадилина, стебелина, било.

Квіти — очі природи

1. Пахощі (приємний запах) — аромат, повів, пахощ, трунок.
2. Пахнути (видавати запах) — пахтіти, пахкотіти, душіти, духмяніти.
3. Пейзаж (картина, малюнок) — краєвид, ландшафт.
4. Розсадник (місце, де вирощують молоді рослини) — шкілка, школа, маточник.
5. Рослинність (сукупність рослин, рослинний покрив місцевості) — флора, ростинність, злак, рослина.
6. Ромашка (трав’яниста рослина з білими квітами) — ромен, роман, невістка, невістульки, рум’янок.
7. Росинка (крапля роси) — росина, ріска.
8. Ніжний (приємний на вигляд, дотик) — оксамитовий, бархатистий, оксамитний.
9. М’який (приємний для сприймання, який не має в собі нічого різкого) — ніжний, лагідний, ласкавий.
10. Зілля (зелені рослини — дерева, кущі, трави) — зелень, зело, зелення.

Жив собі журавель та журавочка

1. Журавель (птах) — веселик, журав.
2. Криниця (яка захищена зрубом, призначена для добування води) — колодязь, керниця, копанка, студня, студень.
3. Летіти (пересуватися в повітрі за допомогою крил) — плисти, пливти, плинути, линути, літати, маяти.
4. Линути (думками, серцем до когось, чогось) — летіти, літати, рватися, пориватися.
5. Переставати (якусь роботу) — припиняти, перестати, полишити.
6. Кричати (видавати крик) — скрикувати, дертися, ячати.
7. Стрибати (робити стрибок) — цибати, плигати, скакати.
8. Істота (живий організм, людина) — подоба, створіння, творіння.
9. Намисто (прикраса з перлів) — коралі, згарда.
10. Дзьоб (покрита рогівкою ротова частина у птахів) — дзьоба, ніс.

Принесу тобі квіти, загадаю бажання

1. Квітка (частина рослини, що виростає на кінці стебла. Склад. з маточки, тичинки, пелюсток) — цвіток, цвітка, цвіт, чічка, осиця.
2. Стебло (основ. частина трав’янистої рослини) — стеблина, стебелина, бадилина, било.
3. Кущ (низькоросла дерев’яниста рослина) — корч, крак, купина.
4. Лагідно (без сутичок) — лагідком, мирно, дружно.
5. Маля (маленька дитина) — дитинка, маленя, крихта, дитеня.
6. Храм (що-небудь особливе, дороге) — святощі, святиня.
7. Обережний (який думає обдумано, передбачливо, щоб не наразитись на неприємність) — обачний, обачливий, бережний, оглядний, бачний.
8. Краса (сукупність явищ, які милують зір, слух; усе прекрасне) — красота, ліпота, врода.
9. Зацвітати (про рослини — починати цвісти, вкриватися квітами) — заквітати, розцвітати, розквітати, заквітовувати.
10. Зачаровувати (справляючи надзвичайно приємне враження) — заворожувати, захоплювати, заполонювати, зачудовувати.

Грудень землю грудить, а хату студить 

1. Лід (замерзла, затверділа вода) — крига, шуга, шерешень.
2. Мороз (холодна погода, темпер. нижче 00С) — холод, морозонько, скипень.
3. Морозити (дуже охолоджувати) — заморожувати, проморожувати, холодити.
4. Сніг (опади у вигляді білих кристаликів) — снігопад, пороша, крупа, крупи.
5. Сніжний (про зиму — багату на сніг) — сніговий, заметистий, забоїстий.
6. Холод (низька температура навк. середовища) — холоднеча, студінь, стуха, студенець.
7. Холодити (пронизувати холодом) — студенити, леденити, морозити, студити.
8. Віхола (сильний вітер зі снігом) — завірюха, метелиця, заметіль, хурделиця.
9. Скажений (про мороз, вітер — сильний) — лютий тріскучий, злющий, скрипучий.
10. Шквал (надзвичайно сильний вітер) — ураган, шторм.

Наші чотириногі друзі

1. Шерсть (волосяний покрив тварин) — вовна, руно, вовнище, хутро.
2. Цуценя (маля собаки) — щеня, собача, собаченя, песеня.
3. Пеститися (ласками намагатися викликати чиюсь прихильність) — ластитися, лащитися, прилащатися, горнутися.
4. Кудлатий (з поплутаним волоссям, вовною — про людину, тварину) — кошлатий, косматий, патлатий, лахматий.
5. Кусати (ранити зубами, хоботком) — гризти, прокушувати, закушувати, пожалити.
6. Гратися (проводити час в іграх, забавах) — бавитися, забавлятися, прибавлятися.
7. Рудий (червоно-жовтого кольору, забарвлення) — рижий, рудоволосий, рудуватий.
8. Ситий (який не відчуває голоду) — неголодний, нагодований.
9. Кістлявий (про людину, тварину) — худий, костистий, сухокостий, сухоребрий, худоребрий.
10. Кіт (свійська тварина родини котячих) — котик, коток, котко, кітка.

Байдужість до батька-матері не прощається

1. Виховувати (виробляти в когось певні риси характеру) — вирощувати, плекати, ростити, формувати.
2. Любити (відчувати глибоку відданість, прихильність) — жалувати, дихати, кохати, полюбляти, обожнювати.
3. Батьки (батько й мати) — батько-мати, отець-мати, отець-ненька.
4. Обов’язок (те, що треба виконувати відповідно до вимог) — повинність, принуда, відбуча.
5. Ласка (вияв любові) — ніжність, пестощі, пестування, милування, милощі.
6. Дитина (щодо батьків — син, дочка) — кровинка, чадо, дитинча.
7. Зневага (відсутність поваги) — презирство, погорда, неповага.
8. Турбота (неспокійні думки про забезпечення, здійснення чогось) — клопіт, клопотання.
9. Змалку (з дитинства) — відмалку, з пелюшок, змалу, змалечку.
10. Родина (група людей, що склад. з чол., жінки, дітей) — посімейство, сім’я, хата, домашні.

Коляд, коляд, колядниця...

1. Свято (день або дні урочистого відзначення чогось) — празник, торжество, гуляння.
2. Святкувати (проводити якесь свято) — празникувати, посвяткувати.
3. Обряд (встановлений порядок здійснення яких-небудь дій, пов’яз. з традиціями) — церемонія, церемоніал, ритуал, дія.
4. Відзначати (здійснювати певні заходи з приводу якоїсь події) — святкувати, вшановувати, відзначувати, справляти.
5. Сідати (займати місце на якомусь сидінні) — садовитися, усідати, опускатися, падати, присідати.
6. Січень (перший календарний місяць року) — просинець, стичень.
7. Страва (приготовлені для їжі продукти харчування) — наїдок, наїдки, потрава, приварок.
8. Сніп (зв’язаний оберемок стебел хлібних злаків та інших культур) — куль, горстка.
9. Вечір — (частина доби від кінця дня до ночі) — повечір’я, вечорина.
10. Здавна (з давніх часів) — віддавна, спрадавна, з давніх-давен, здавен, зроду.

І коваль, і швець, і на дуду грець

1. Ремесло (дрібне виробництво готових виробів) — майстерство, рукомесло, ремство, промисел.
2. Кузня — копальня, кузька, кукан.
3. Виріб (вироблена з чогось річ) — виробок, виробка, витвір, робота.
4. Мистецтво (творче відображення дійсності в худ. образах, д-ності) — штука, штучність.
5. Робити (займатися якоюсь справою) — чинити, творити, моторити, учиняти.
6. Обробляти (готувати землю для посіву, виконувати цикл робіт) — порати, оброблювати, управляти, вправляти.
7. Хутро (вичинена шкура хутрового звіра) — шкура, шкурка, футро.
8. Шевцювати — чоботарювати, шекерявити, шелепати.
9. Різноманітний (неоднаковий з іншими, несхожий) — різний, багатоманітний, усякий, усілякий, розмаїтий.
10. Різьбити (наносити на щось малюнок, візерунок) — вирізати, карбувати, вирізьблювати, вимережувати.

Українське мистецтво

1. Фарба (речовина для забарвлення) — фабра, барва.
2. Фарбувати (покривати фарбами) — малювати, вимальовувати, нафарбовувати.
3. Зображати (передавати що-небудь у мистецтві, творах) — зображувати, відтворювати, змальовувати, малювати, виводити.
4. Колір — (світловий тон чого-небудь) — забарвлення, обарвлення, забарвленість.
5. Малюнок (зображення предмета на площині) — малювання, образок, малево.
6. Навмання (без точного знання, без певності) — усліпу, наугад, наосліп.
7. Розмаїтий (який має неоднаковий колір) — веселковий, багатобарвний, різноколірний.
8. Сіяти (бути блискучим) — ясніти, блищати, сіяти, променіти.
9. Щасливий (який приносить або приніс щастя, успіх) — радісний, гарний, благополучний.
10. Чарувати (справляти надзвичайно приємне враження) — заворожувати, чарувати, учаровувати.

Родове обійстя

1. Оспівувати (створювати популярність, славу комусь) — прославляти, славити, звеличувати, возвеличувати.
2. Легенда (народне оповідання) — сказання, переказ, міф, сага.
3. Скринька (маленька коробка для зберігання чогось) — шкатулка, погрібець.
4. Спогад (те, що збереглося в пам’яті, відтворення того, що фіксувалося раніше) — спомин, згадка, спогадання.
5. Родич (той, хто перебуває в спорідненості з кимось) — родак, рідня, родина, свояк.
6. Шанувати (ставитись з повагою до когось) — поважати, цінувати, почитувати.
7. Вогнище (купа дров, хмизу, що горить) — ватрище, вогонь, багаття, вогнисько.
8. Предки (ті, від кого веде свій рід) — пращури, прадіди, батьки.
9. Прагнення (настійне, активне виявлення внутр. потреби в чому-небудь) — потяг, тяжіння, тяга, поривання.
10. Піч (споруда для опалення приміщення, готування їжі) — пічка, груба, плита, плитка, пічурка.

Березень часом снігом віє, часом сонцем гріє

1. Холоднеча (низька температура навколишнього середовища) — холод, стужа, студенець.
2. Повінь (розлиття річки при розтаванні снігу) — повідь, повіддя, паводок, розмий вода.
3. Повів (віяння вітру) — подув, повівання, подих, порив.
4. Весна (пора року між зимою та літом) — провесна, провесінь, відзимки.
5. Березень (третій місяць року) — березіль, березаль.
6. Річище (заглиблення, яким тече річка) — русло, ложе, підложжя.
7. Річка (водний потік) — ріка, лугівка.
8. Посіяти (кидати зерно, насіння у землю) — засіяти, висіяти, обсіяти, підсіяти.
9. Зело (зелені рослини — дерева, трава) — зілля, зелення, клечання, май.
10. Негода (погана погода з дощем, снігом) — непогода, негідь, сквирка.

© Таміла Грубаканд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри української мови і літератури Міжнародного університету «РЕГІ», м. Рівне.–ж-л "Українська мова і література в школі".– 2004, №1.– С. 12.

Немає коментарів:

Дописати коментар