02 грудня 2014

Про фанфіки

Фанфік, хоч і дуже  популярний жанр сучасної віртуальної літератури, все ж таки доволі специфічний. В основному, фанфік — вияв творчості та тема для спілкування на просторах тільки фансайтів або фендомів. Субкультура літературних фанатів
тобто  людей, що захоплюються певним  твором  – мало відома, так само,  як  і  феномен вторинної творчості, тобто творчості за мотивами літературного твору.        Фанфік, або фенфік (від англ.fan – шанувальник і fiction – художня література), — текст, у якому використано ідеї, сюжет або (та) персонажі оригінального твору (здебільшого літературного або кінематографічного). На думку Ксенії Прасолової, фанфікшен є емоційним та інтерпретативним відгуком читача на масову продукцію. Це література апропріації, при якій особистісне (авторський текст) стає масовим (читач бере на себе роль творця або інтерпретатора) .Фанфікшен є феноменом масової культури, що набув особливої популярності на межі ХХ–ХХІ століть. Хоча існує точка зору, що даний феномен виник набагато раніше, адже з самого початку існування літератури одні і ті самі сюжети і герої розроблялися декількома авторами, і досить часто читачі-письменники створювали продовження творів інших авторів.       Наприклад, у тридцяті роки ХХ століття в Англії автори "Літературного товариства Шерлока Холмса" створювали оповідання і повісті про героїв творів Артура Конан-Дойла.
    Розміри фанфіків: 
Максі - великий за обсягом твір (від 70 друкованих сторінок). 
Міді - середній за обсягом твір (70-20 сторінок). 
Міні - невеликий твір (1-20 сторінок). 
Драббл - до 1 сторінки (коротке есе, замальовка про 1 момент з життя персонажа).
     На сьогоднішній день розроблені ряд рекомендацій, як писати фанфік. Ось деякі із них:
1. Вирішіть, з якого твору ви хочете створити фанфік, виберіть головних персонажів, уявіть загальний сюжет і настрій фанфіку. Чи хочете ви написати гумористичну розповідь або ваш твір буде оповідати про трагічну смерть героя? Вам краще визначитися з цим заздалегідь і неухильно слідувати обраному настрою. Якщо вам захочеться придумати комічний щасливий кінець після романтичного фіка, в якому головний персонаж трагічно помер в бою, можливо, ви і відновите свою душевну рівновагу, але читачеві такий хід здасться недоречним.    
 2. Розпишіть сюжет по пунктам. А потім розпишіть за  підпунктами кожен пункт. Важливо, щоб ви чітко уявляли, куди і в який час відправиться ваш герой, в кого закохається. Інакше вам не уникнути неузгодженостей і втрачених дрібниць.     
3. Позначте для себе головні риси характеру узятих вами персонажів. Часом на догоду сюжету автори міняють їх до невпізнання. Якщо характер персонажа ніяк не вкладається в сюжетну лінію, міняйте сюжет, а не героя.  
4. Є два способи створення фанфіку. Одні автори пишуть, дочекавшись натхнення, придумуючи з  голови в довільному порядку, потім вичитуючи, переставляючи місцями і створюючи цілісний твір. Інші пишуть «конспект» фіка, поступово наповнюючи його деталями. Виберіть спосіб, який вам ближче.    
 5. Після того як ви закінчили свій твір, дайте фанфіку відлежатися. Перечитайте його через кілька днів - так ви будете краще бачити всі помилки і невдалі ходи. Чудово, якщо у вас є «бета» - людина, яка прочитає ваш фанфік, вкаже на недоліки і виправить помилки.     
6. Викладаючи фанфік в мережу, придумайте йому назву, напишіть «шапку», в якій вкажіть жанр, діючих персонажів, рейтинг, короткий опис. Напишіть, кому належать оригінальні персонажі. Якщо це необхідно, зробіть попередження, в якому напишіть деталі сюжету, які можуть збентежити потенційного читача.
  Але, на нашу думку, в даних рекомендаціях не вистачає головного, а саме: глибокого опанування смислового поля тексту «канону». Отже, першою і основною умовою створення справжнього літературного фанфіка є всебічне аналітичне дослідження тексту на уроках літератури, ретельне вивчення стилю епохи, в якій з'явився текст, а також індивідуального стилю письменника. Це допоможе учням зрозуміти багато смислових «кодів» «канону». Найголовніше, на нашу думку, є осмислення естетичної концепції автора в даному конкретному художньому тексті та творчої діяльності загалом. Уроки, присвячені написанню фанфіків, добре проводити у старших класах, коли в учнів уже буде практика написання творів-роздумів, есе, рецензій, літературно-критичних статей.  Учитель може сам обрати,  в якій формі будуть проведені  уроки: це може буде урок розвитку мовлення, на якому учні усно висловлюють власні ідеї щодо створення майбутніх фанфіків, виразне читання та аналіз найпопулярніших фанфіків — переможців конкурсів, що часто проходять між фендомами. Наступним кроком є творча робота над створенням власних фанфіків учнями. Радимо проводити основну роботу на уроці. Домашнім завданням може стати завершення та  редагування власного твору, адже за сорок п’ять хвилин важко створити дійсно художній твір.  
  Як і при написанні будь-якої творчої роботи, робота над фанфіком має проводитись при дотриманні вимог до логічної структури викладу. Це насамперед означає, що тема повинна бути розкрита чітко, аргументовано, глибоко, окремі частини твору повинні бути пов’язані між собою, переходи від однієї думки до іншої послідовні і переконливі. Учні можуть самі обрати жанр, у якому буде створено фанфік: невелике оповідання, лист, есе, нарис, вірш. Головне, про що мають пам’ятати старшокласники, що фанфік — це творча інтерпретація художнього тексту на дещо іншому рівні читацької свідомості. Кожен читач є співтворцем із автором, читацька свідомість вступає в смислотворчий діалог із авторською свідомістю (по М. Бахтіну). Можна припустити, що фанфік — наочна  демонстрація, плід читацької  уяви.  До речі, фендом, як об'єднання читачів, створює інтерпретації тексту, але водночас осмислює і свою діяльність. Отже, робота з фанфіком – унікальний засіб розширення читацької свідомості учнів, що є необхідною умовою для досягнення основної мети літературної освіти – виховання творчого читача із самостійним критичним мисленням, формування гуманістичного світогляду, загальної культури, естетичних смаків особистості. 


Немає коментарів:

Дописати коментар