27 січня 2015

До дня народження П. Гулака-Артемовського

  • Петро Петрович Гулак-Артемовський народився 27 січня 1790 р. у містечку Городище на Київщині (нині місто Черкаської області) в родині священика. Змалку відчув красу народної пісні, захопився на­родними казками. У 1801—1803 рр. навчався у Київській ака­демії, аз 1817 р. — в Харківському університеті, з яким було пов’язане його подальше життя: з 1825 р. він професор історії і географії, а у 1841—-1849 рр. — ректор. Був високоосвіченою людиною, володів польською і французькою мовами, цікавився просвітницькими ідеями, інтенсивно займався науковою ро­ботою.
  • П. Гулак-Артемовський перекладав класиків світової літератури: Жана Жака Руссо, Джона Мільтона, Адама Міцкевича, Йоганна Вольфганга Гете, Горація та інших.
  • До творчого доробку П. Гулака-Артемовського належать байки (байка-казка, байка-приказка),притчі, вірші, послання, балади. Він також ввів в українську літературу жанр романтичної балади.
  • Найпліднішими у творчості поета були 20-ті роки XIX ст. У цей період він публікує байки «Солопій та Хівря», «Тюхтій та Чванько» (обидві 1819 р.), «Дурень і Розумний», «Цікавий і Мовчун» (обидві 1820 р.), «Батько та Син», «Рибка», «Дві пташки в клітці» (всі 1827 р.), в яких торкається життєвих проблем, часом соціального характеру.
  • Байка «Пан та собака» — найгостріший твір української літератури 19 століття. Ідейний зміст співзвучний тогочасним прагненням проти кріпацтва, проти ставлення до кріпака як до робочої худоби. В основі байки — соціальний конфлікт між Паном і кріпаком (в алегоричному образі собаки Рябка).
  • Перу П. Гулака-Артемовського належить також невеликий цикл байкових мініатюр: «Дурень і Розумний», «Цікавий і Мовчун», «Лікар і Здоров'я» (1820). Ці, за визначенням автора, «приказки» (як і їхнє «першоджерело» — «Przypowielci» І. Красіцького), на відміну від його попередніх сюжетних «казок», написані у формі гранично лаконічних народних гуморесок або розгорнутих прислів'їв і не виходили за межі вузькопобутових тем, алегоричних повчань.
Більше тут

Немає коментарів:

Дописати коментар