22 вересня 2015

Кубик Блума як прийом педагогічної техніки  Про чудового американського педагога і психолога Бенджаміна Блуме зазвичай говорять, як про автора відомої «Таксономії навчальних цілей». Це чудова система для алгоритмізації роботи педагога.

  І мало хто відзначає, що Б. Блум є і автором кількох оригінальних прийомів педагогічної техніки. Один із них – «Кубик Блума».
  На гранях кубика написано початок питань:
• «Чому»,
• «Поясни»,
• «Назви»,
• «Запропонуй»,
• «Придумай»,
• «Поділися»

  Учитель (або учень) кидає кубик. Необхідно сформулювати питання до навчального матеріалу з тієї грані, на яку випаде кубик. Легко помітити, що питання багато в чому відповідають основним ідеям книг американського педагога і психолога. Б. Блум вважав, що одним із основних завдань школи є навчання вирішенню проблем, з якими доведеться зіткнутися в житті і вмінню застосовувати отримані знання на практиці до широкого кола проблем. Ці ідеї реалізовані в кубику Блума.
   Приміром, питання, що починається зі слова "Назви ...", може відповідати рівню репродукції, тобто простого відтворення знань.
   Питання, що починаються зі слів "Чому ...", відповідають так званим процесуальним знанням. Учень в даному випадку повинен знайти причинно-наслідкові зв'язки, описати процеси, що відбуваються з певним предметом або явищем.
  Відповідаючи на запитання "Поясни ...", учень використовує поняття і принципи в нових ситуаціях, застосовує закони, теорії в конкретних практичних ситуаціях, демонструє правильне застосування методу або процедури.
  І, звичайно ж, завдання "Запропонуй ...", "Придумай ...", "Поділися ..." спрямовані на активізацію розумової діяльності учня. Він виділяє приховані (неявні) припущення, проводить відмінності між фактами і наслідками, аналізує, оцінює значимість даних, використовує знання з різних областей, звертає увагу на відповідність виведення наявними даними.
Причому можна помітити, що не тільки набагато легше відповісти на питання репродуктивного характеру, але і сформулювати їх.
  Складніше сформулювати питання, спрямовані на пошук причинно-наслідкових зв'язків. Ще складніше сформулювати питання-завдання, що починаються зі слів "Запропонуй ...", "Придумай ...", "Поділися ...".
Автор: Г.О. Аствацатуров


Немає коментарів:

Дописати коментар